آکا ترجمه

گویندگی

گویندگی چه برای مطالب یک شبکه‌ی اجتماعی غیر تجاری باشد و چه برای شرکت‌های عظیم و کلان تجاری، نیاز به صدایی شیوا، لحنی واضح و گویا، در کنار صدایی دل‌نواز دارد. مخاطب تنها به کسانی‌که صدایی زیبا دارند جلب نخواهند شد؛ بلکه به کسانی جلب می‌شوند که ضمن برخورداری از صدایی لطیف، قدرت گویش بالایی دارند.

بیشتر بخوانید