آکا ترجمه

اعزام مترجم به محل

برای خدمات اعزام مترجم به محل هزینه ها و قیمت گذاری ها بسیار متفاوت است. اولین نکته که در این قیمت گذاری تاثیر بسزایی دارد، زبان ترجمه است.

بیشتر بخوانید

ویرایش گرامری مقاله

ویرایش گرامری مقاله عبارت است از زمانی که یک مقاله نوشته شده به زبان فارسی و انگلیسی توسط ویراستار از نظر علائم نگارشی و گرامری مورد بازبینی قرار می گیرد. ویرایش مقاله از نظر گرامر بسیار اهمیت دارد. اگر مقاله نوشته شده از نظر ساختاری استاندارد نباشد یا اشکالاتی در نگارش جملات وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید

خدمات ترجمه

خدمات ترجمه از دیرباز با ما هستند و روز به روز تنوع آن‌ها بیشتر و بیشتر شده و تعرفه انواع ترجمه در دارالترجمه ها و انواع مرکز ترجمه ای که می‌بینیم متفاوت و متغیر است.

بیشتر بخوانید