آکا ترجمه

زیرنویس

ساخت زیرنویس که گاهی با نام ساب‌تایتل نیز در میان اهالی فن، رواج دارد؛ یکی از دغدغه‌های جدی بسیاری از صفحات مجازی‌ست. به این منظور که بتوانند منظور و هدف گفته‌های درون فایل تصویری خود را به نحو احسن به مخاطب برسانند.

بیشتر بخوانید