آکا ترجمه

رفرنس نویسی

رفرنس نویسی به ذکر تک تک منابعی که در نگارش اثر جدید، از آن بهره گرفته شده است، گویند. در نگاه اول ممکن است این‌کار ساده به نظر برسد؛ در حالی‌که شالوده‌ی اصلی مقاله نویسی و کتاب نویسی بر پایه‌ی نوع رفرنس‌ها شکل می‌گیرد و می‌بایست آن را اصولی و مطابق با سبک مخصوص، لحاظ کرد.

بیشتر بخوانید