آکا ترجمه

بازنویسی حکایت

بازنویسی حکایت برای خلق متون و آثار جدید بسیاری کاربردی است. اما چگونه میتوان حکایتی بازنویسی کرد که خارق العاده باشد؟

بیشتر بخوانید

بازنویسی

بازنویسی، به مهارتی گفته می‌شوند؛ که نویسنده در آن ضمن حفظ امانت به متن و ارسال مفاهیم اصلی موجود در متن، آن را به گونه و فرمت دیگری به تحریر در بیاورد. نویسندگانی که با استفاده از این مهارت، نگارش را انجام می‌دهند؛ می‌بایست با توجه به نوع متن و زمینه‌ی آن، ضمن تجربه‌ی کافی و قلم مطلوب، داشته باشند

بیشتر بخوانید

بهترین روش بازنویسی پایان نامه

دوست عزیز شما هم برای بازنویسی پایان نامه خود کمبود وقت دارید؟ یا جهت انجام بازنویسی پایان نامه دقیق و صحیح خود با مشکل مواجه شده‌اید؟ یا مرتباً به دنبال مرکزی معتبر جهت بازنویسی پایان نامه سریع و ارزان هستید؟

بیشتر بخوانید